PYROsmart

Spolehlivá detekce požáru ve větších objektech, které jsou prašné, představuje pro standardní senzory velký problém. Řešením je systém PYROsmart.

PYROsmart je speciálně vyvinuta kamera a software, které v reálném čase velmi přesně detekují nežádoucí teplotní odchylky. Systém se skládá z vysoce citlivé IR kamery a video kamery umístěné v odolném krytu.

Za pomoci speciálně vyvinutého automatického otočného mechanismu, systém nepřetržitě snímá a vyhodnocuje kontrolovanou plochu.

Systém lze doplnit automaticky řízeným vodním dělem, které uhasí požár přesně v místě, které určila kamera PYROsmart.

Oproti klasickým systémem SHZ tak dochází k cílenému a okamžitému uhašení požáru s malým množstvím hasiva.

Více viz: Orglmeister prospekt 2017

Adicos

Zadřené ložisko přestavuje nejčastější zdroj požáru v zauhlovacích systémech. Tento typ požáru se šíří velmi rychle a proto je nutné ho detekovat v počáteční fázi. To je ale technologicky velmi obtížné splnit u standardních senzorů.

Systémy Adicos spolehlivě a přitom rychle detekují doutnající požáry a povrchové zvýšení teplot. Systémy lze parametrovat tak aby se přizpůsobily podmínkám v okolí. Senzory pracují bez falešných poplachů iv mimořádně nepříznivých provozních podmínkách jako jsou vysoká prašnost, vlhkost a proměnlivá teplota. Tedy všude tam, kde standardní senzory buď nefungují nebo neustále prohlašují plané poplachy. S dispozicí i pro prostory s nebezpečím výbuchu a venkovní prostory s nebezpečím kondenzace.

Používá se na ochranu skladů odpadu, zauhlovacích systémů, převodovek apod.

Kuchyňské systémy

Otevřený oheň, rozpálené plochy a silná vrstva tuku v odsávacím zařízení představují velké potencionálně nebezpečí požáru. Navíc se požáry v kuchyních velmi rychle rozšiřují a jejich uhašení je obtížné.

Kuchyňský protipožární systém Kitchen Mister rychle uhasí případný požár ještě dříve, než se stihne rozšířit. Kromě toho systém může vypnout přívod elektrické energie nebo plynu.

Kitchen Mister neomezuje personál kuchyně v jejich umění a je odolný proti falešným poplachům.

Aerosolové SHZ

Stabilní hasící zařízení na bázi aerosolů hasí požáry pomocí chemické reakce. Při jeho aktivaci nedochází k ochlazování prostředí ani ke snižování koncentrace kyslíku.

V porovnání s ostatními hasiva nezabírá tolik místa a jeho instalace je velmi jednoduchá.

Vedlejším produktem hasicího procesu je bílý prášek, který lze po uhašení požáru jednoduše vysát.