Uzavrenie zmluvy na poskytovanie servisních služieb chápeme ako potvrdenie dôvery medzi zákazníkom a našou spoločnosťou. Preto veľmi dbáme na odbornosť a materiálnu vybavenosť našich servisných technikov.

Poskytujeme vykonávanie kontrol prevádzkyschopnosti podľa národných i zahraničných predpisov. V prípade náhlej poruchy, Vám sú k dispozícií servisný technici 365 dní v roku, 24 hodín denne na nepretržitom dispečingu.

Vďaka vybaveným servisným vozidlám sme schopný väčšinu závad odstrániť priamo na mieste.

Servis: +421 911 236 122, +421 907 832 777