hmla

Hmlové systémy majú, oproti klasickým sprinklerovým a záplavovým systémom výrazne nižšiu spotrebu vody.

Nízkotlakové hmlové aplikácie používajú identickú technológiu ako sprinklerové a záplavové systémy. Preto možno vo väčšine prípadov využiť spoločnú strojovňu a zásobu vody.

Oproti tomu vysokotlakové hmlové systémy pracujú s tlakom od 80 barov dodávaných špeciálnymi vysokotlakovými čerpadlami. Okrem rádovo nižšej spotrebe vody sú veľkou výhodou týchto aplikácií aj menšie dimenzie potrubí.

Vďaka vysokým požiadavkám na čistotu vody a potrubnej siete z nerezových materiálov dochádza pri aktivácií k výrazne menšiemu znečisteniu priestoru zasiahnutého vodou.

Vďaka týmto vlastnostiam sa hmlové systémy používajú v laboratóriách, nemocniciach, kultúrnych pamiatkach ale aj v kanceláriách a divadlách.