Vodní stabilní hasicí zařízení

Vodní stabilní hasicí zařízení je samočinné zařízení, které vzniklý požár nejen signalizuje, ale jako aktivní požární ochrana ho v počátečních fázích likviduje bez zásahu lidského činitele, resp. požár dostává pod kontrolu do příchodu jednotek požární ochrany. Součástí systému je rozvodová potrubní síť trvale napojená ke stavebním konstrukcím, ventilové stanice a sprchových hlavic, které jsou v jištěných požárních úsecích pevně připojené k rozvodnému potrubí. Potrubní síť se sprchovými hlavicemi je napojená na vodní zdroj. Ze sprchových hlavic při požáru vytéká ve formě sprchového proudu voda na plochu, kde vznikl požár. Voda v případě požáru hasí dané místo, ochlazuje stavební konstrukce a okolní prostor a při vyšších teplotách se rychle odpařuje, vytlačuje kyslík a vytváří inertní atmosféru, která zamezuje přístupu okysličovadla, vzdušného kyslíku potřebného k hoření.


Mokrý systém Suchý systém Deluge systém Předstihový systém