Danfoss

Vodní mlha

Vodní mlha využívá na hašení mikroskopické kapičky vody vytvořené při vysokém tlaku prostřednictvím speciálních trysek, čímž se vytlačují a absorbují škodlivé zplodiny hoření a ochlazuje okolní vzduch. Aplikuje se při hašení požárů v prostorech, kde by mohla hašením vodním vzniknout větší škoda na majetku, než by způsobil samotný požár a zároveň není možné použít plynové SHZ, příp. jeho instalace by byla příliš nákladná.
Výhody tohoto systému jsou: rychlé spuštění systému, efektivnost hašení, velký chladící efekt, menší škody způsobené kouřem, nízká spotřeba vody, úsporné požadavky na materiál (malé dimenze potrubí, menší počet použitých trysek, menší požadavek na zásobování vody), nízké provozní náklady a jednoduchá údržba.