Danfoss

Vodná hmla

Vodná hmla využíva na hasenie mikroskopické kvapôčky vody vytvorené pri vysokom tlaku prostredníctvom špeciálnych trysiek, čím sa vytláčajú a absorbujú škodlivé splodiny horenia a ochladzuje okolitý vzduch. Aplikuje sa pri hasení požiarov v priestoroch, kde by mohla hasením vodným vzniknúť väčšia škoda na majetku, ako by spôsobil samotný požiar a zároveň nie je možné použiť plynové SHZ príp. jeho inštalácia by bola príliš nákladná.
Výhody tohto systému sú: rýchle spustenie systému, efektívnosť hasenia, veľký chladiaci efekt, menšie škody spôsobené dymom, nízka spotreba vody, úsporné požiadavky na materiál (malé dimenzie potrubí, nižší počet použitých trysiek, menšia zásobovacia nádrž), nízke prevádzkové náklady a jednoduchá údržba.