Stratégia firmy TRASER CZ spol. s r.o.

verzia dokumentu II., rok 2020

Stratégia firmy uvádza zámery a smer pôsobenia spoločnosť vo vzťahu ku kvalite, opisuje, ako a chce firma prezentovať pred zákazníkom a ako ním chce byť vnímaná.

* Poskytujeme ISTOTU ZÁKAZNÍKOM, že ich majetok nebude zničený požiarom. Vykonaním služieb na VYSOKEJ ÚROVNI dávame zákazníkom istotu, že ich protipožiarny systém bude plne funkčný a spoľahlivý v prípade ohrozenia ľudského života a majetku požiarom.

* Zameriavame sa na NÁROČNÉ inštalácie, ktorých vykonanie je podmienené vysokou úrovňou projektantov a bohatými skúsenosťami vedúcich projektov. Následný pravidelný servis je zaistený skúsenými servisnými technikmi.

* Cieľom vedenia spoločnosti je poskytovanie najmodernejších, NAJÚČINNEJŠÍCH a najekonomickejších technológií pre zdolávanie požiaru. Preto neustále zlepšujeme systém manažérstva kvality a jeho procesy.

* Stratégia firmy je ZÁVÄZNÁ pre všetkých pracovníkov spoločnosti bez ohľadu na ich funkciu v spoločnosti. Poskytujeme príjemné a tvorivé prostredie všetkým pracovníkom, aby mohli vykonávať svoju prácu pre maximálnu spokojnosť zákazníka.