Strategie firmy TRASER CZ spol. s r.o.

verzia dokumentu II., rok 2020

Strategie firmy uvádí záměry a směr působení společnosti vo vztahu ku kvalitě, popisuje, jak se chce firma prezentovat pred zákazníkem a jak jím chce být vnímána.

* Poskytujeme JISTOTU ZÁKAZNÍKŮM, že ejich majetek nebude zničen požárem. Prováděním služeb na VYSOKÉ ÚROVNI dáváme zákazníkům jistotu, že jejich protipožární systém bude plne funkční a spolehlivý v případě ohrožení lidského života a majetku požárem.

* Zaměřujeme se na NÁROČNÉ instalace, jejichž provedení je podmíneno vysokou úrovní projektantů a bohatými ZKUŠENOSTMI vedoucích projektů. Následný pravidelný servis je zajištěn zkúšenými servisními techniky. Rozširujeme sortiment nabízených technologií tak, abichom mohli zákazníkům nabídnout široký rozsah služeb.

* Cílem vedení společnosti je poskytování nejmodernejších, NEJÚČINNĚJŠÍCH a nejekonomičtějších technologií pro zdolávání požiáru. Proto neustále zlepšujeme systém manažérstva kvality a jeho procesy.

* Strategie firmy je ZÁVAZNÁ pro všechny pracovníky společnosti bez ohledu na jejich funkci ve společnosti. Poskytujeme příjemné a tvůrčí prostředí všem pracovníkům, aby mohli vykonávat svoji práci pro maximální spokojenost zákazníků.