Predvýroba a prášková lakovňa
Výroba je plne prispôsobená na rôzne flexibilné výrobné programy pomocou technológie zvárania, vŕtania, frézovania, závitovania, vypaľovania plazmou atď.


Po následnej predúprave kovových výrobkov sa na povrch nanáša prášková farba. Plne funkčný náter sa dosiahne po vytvrdení povrchu pri teplote 200 °C vo vypaľovacej peci.