Predstihový systém

Tento systém poskytuje zvýšenú bezpečnosť pred náhodným spustením sprinklerového systému vplyvom falošného poplachu. U veľkého suchého systému, predstihový systém značne skracuje čas uvedenia systému do prevádzky. Výhodne sa dá použiť pre počítačové sály, telefónne ústredne, kiná, divadlá, knižnice, múzeá, výstavné priestory a pod. Predstihový systém v súčastnosti veľmi často nahradzuje hasiaci systém pracujúci na báze plynov.

predstihový systém