Předstihový systém

Tento systém poskytuje zvýšenou bezpečnost před náhodným spuštěním sprinklerového systému vlivem falešného poplachu. U velkého suchého systému, předstihový systém značně zkracuje čas uvedení systému do provozu. Výhodně se dá použít pro počítačové sály, telefonní ústředny, kina, divadla, knihovny, muzea, výstavní prostory a pod. Předstihový systém v současnosti velmi často nahrazuje hasící systém pracující na bázi plynů.

 
Předstihový systém