Penové SHZ

Penové SHZ využíva na hasenie vzduchovú penu, ktorá sa vyrobí prevzdušnením penotvorného roztoku vyrobeného z vody a penidla, pričom množstvo primiešaného vzduchu určuje typ peny ťazká, stredná alebo ľahká pena. Penové hasiace zariadenie sa využíva pri ochrane horľavých kvapalín skladovaných v nadzemných skladovacích nádržiach, v skladoch nebezpečných látok, v technologických zariadeniach s horľavými kvapalinami, v káblových priestoroch, v leteckých hangároch, rafinérií, v chemickom priemysle a pod. Penová pokrývka zamedzuje prístupu kyslíka, čím uhasí vzniknutý požiar a následne bráni opätovnému vznieteniu horľavej kvapaliny.

štandardný penový systém