Deluge systém

Tento systém zabezpečuje rýchle a úplné zaplavenie chránených priestorov vodou, s vysokým stupňom požiarneho rizika, ako sú napr. letištné hangáre, elektrárne, generátorové stanice a petrochemický priemysel. Na základe požiarneho rizika je možné využiť ručný, pneumatický, hydraulický, alebo elektrický spúšťací systém.

 
Deluge systém