Aerosolová stabilní hasicí zařízení

Aerosolová stabilní hasicí zařízení se používajíobdobně jako plynová SHZ na hašení požárů vprostorech, kde by aplikováním hasicích prostředků jako je voda nebo pěna, mohla vzniknout větší škoda na majetku než by způsobil samotný požár.  Aerosolová SHZ lze použít jako celoobjemový systém v uzavřených prostorech pro hašení požárů především pevných a kapalných látek. Typické aplikace použití aerosolového SHZ jsou pro kabelové prostory, rozvodny, elektrická zařízení, sklady hořlavých kapalin, plastových hmot, apod. Aerosolové SHZ nelze použít pro požáry reaktivních kovů a také látek, které obsahují vlastní množství kyslíku.
Aerosolové hasicí zařízení je složeno ze zásobníků, v kterých je uloženo hasivo a dále z detekční a ovládací části. Množství hasiva je závislé na velikosti prostoru a na druhu chráněného rizika.
Princip hašení spočívá ve zpomalování chemických reakcí při procesu hoření.Snížení kyslíku v hašeném prostoru není aplikací aerosolového SHZ nijak zásadně ovlivněno. Jemné části aerosolu se v hašeném prostoru udržují dlouhou dobu (desítky minut). Po jejich usazení je nutné z hašeného prostoru zbytky aerosolu odstranit.